อนุทิน 43874 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ปรับ strategy ใหม่ เลือกใช้กลไก "back to basics" น่าจะสอดคล้องกับข้อจำกัดของการทำงานได้มากกว่าและน่าจะส่งผลให้เกิดเนื้องานได้ดีกว่าด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)