อนุทิน 43874 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ปรับ strategy ใหม่ เลือกใช้กลไก "back to basics" น่าจะสอดคล้องกับข้อจำกัดของการทำงานได้มากกว่าและน่าจะส่งผลให้เกิดเนื้องานได้ดีกว่าด้วย

เขียน 19 Aug 2009 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)