อนุทิน 43714 - มะปรางเปรี้ยว

คุยเรื่องสไลน์ประชุม ICT สสส. กับอ.ธวัชชัยแล้ว ก็มาคุยเตรียมงานเรื่องการอบรมกับแนทและเก๋ต่อ

เขียน 17 Aug 2009 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)