อนุทิน 43642 - เตวิชโช

  ติดต่อ

การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดี

แล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต

ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีทางใดจะให้ความสุขความร่มเย็นแก่ชีวิตเท่าทางแห่งความดี (บางส่วนจากหนังสือ "ธรรมบท ทางแห่งความดี" เล่มที่๒

โดย อ.วศิน อินทสระ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)