อนุทิน 4361 - ขจิต ฝอยทอง

@4358 ไปดูภาพมา สวยมากๆๆ จะขอสมัคร(ไม่ใช่นายกนะ)เป็นลูกศิษย์สักคน  ถ้าไม่รับ ข้าผู้น้อยจะนั่งคลุกเข่าหน้าจอแบบนี้...ไปจนท่านผู้เยี่ยมวรยุทธ์จะรับ ...ขอคารวะหนึ่งจอก(น้ำปานะ)

เขียน 09 May 2008 @ 14:50 ()


ความเห็น (0)