อนุทิน #43392

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ...ขออำนสจคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกป้องคุ้มครองแม่ทุกๆคนในโลกนี้ให้ มีความสุข ความแข็งแรง ปราศจากความทุกข์ ความเศร้า ความผิดหวัง ขอให้สิ่งดีๆ ที่คุณแม่ทุกๆคนปราถนา ใฝ่ฝัน นั้นได้บังเกิดแก่ท่านด้วยเทอญ

เขียน:

ความเห็น (0)