อนุทิน 43270 - ครูแมว อักษรา

เช้าวันนี้2คาบแรกสอนกิจกรรมแนะแนวห้องม.1 ห้อ14และ15ด้วยได้ฝึกฝนกันด้วยเครื่องมือ สุนทรียสนทนา "การฟังและการถามตนเองอย่างใส่ใจ" มา3เดือนแล้ว วันนี้เลยทดสอบทักษะการเรียนรู้ที่แท้จริงของลูกๆด้วยการให้คุยกับตนเอง และย้อนคิดมองตนเองให้เห็นตนเองในวันหยุด2วันที่ผ่านมา  ใช้เพลงสีสันแห่งสายลม เปิดใจ โดยให้ฟังในท่าทีที่ผ่อนคลาย แล้วค่อยใช้คำถามสำคัญ 4 คำถาม ครุ่นคิดกับตนเอง   แล้วค่อยเขียนความคิดและความรู้สึกการค้นพบตนเองในวันหยุดที่ผ่านมา  ให้กระดาษเอ4สีขาวเพียงแผ่นเดียวแต่ลูกๆต้องออกแบบให้เป็นสมุดบันทึกที่มี4หน้า มีปกบอกเล่าตนเอง ได้ค้นพบตนเองใน2วันที่ผ่านมาเล่าขานให้ครูฟัง และเพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยให้คิดถึงคำสำคัญคือ "เปิด" 

เขียน 10 Aug 2009 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)