อนุทิน 43242 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน iPhone จากเครื่อง Ubuntu ผ่านการต่อแบบ bluetooth สะดวกกว่าใช้ MacBook ต่อกับ iPhone (วิธีการต่อ)

เขียน 09 Aug 2009 @ 20:30 () แก้ไข 09 Aug 2009 @ 20:37, ()


ความเห็น (0)