อนุทิน 42880 - krutoiting

  ติดต่อ

ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินนำคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552

  เขียน:  

ความเห็น (0)