อนุทิน 42820 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ตื่นมาทำงานต่อ ความสำคัญของการทำงานที่พยายามบอกต่อคือ "ต้องรับผิดชอบต่องาน"

ความรับผิดชอบนี่เป็นเรื่องสำคัญมาก คือการให้เกียรติ์ตัวเองที่จะไม่เป็นคนผิดสัญญา

การทำงานล่าช้ากว่าที่ให้คำพูดไว้นั้น นอกจากจะทำให้ผู้รับคำพูดไว้ลำบากแล้ว ยังเป็นการไม่เคารพตัวเองอีกด้วย

เขียน 04 Aug 2009 @ 02:30 () แก้ไข 04 Aug 2009 @ 02:31, ()


ความเห็น (0)