อนุทิน #42757

เรื่องจัดการ

  • กรอกแบบประเมิน ส่งให้แนทแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  • ดู flow ที่แนทส่งมาให้ และแจ้งรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงไปแล้ว
เขียน:

ความเห็น (0)