อนุทิน 42704 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ต้นไม้สามประเภทที่จะช่วยกรองอากาศในบ้านได้ มี ต้นหมากสง ต้นลิ้นมังกร และพลูด่าง (อ่าน)

เขียน 02 Aug 2009 @ 16:45 () แก้ไข 02 Aug 2009 @ 17:03, ()


ความเห็น (0)