อนุทิน 42121 - บุณยกร

บุณยกร

พระพุทธองค์ตรัส
ผู้มีศรัทธาในศาสนานี้
พึงทำการให้ทาน
๑. ให้ทานด้วยศรัทธา
๒. ให้ด้วยละอายต่อบาป
๓. ให้ทานที่ไม่มีโทษ
๔. ให้ของที่สะอาด
๕. ให้ของประณีต
๖. ให้ตามเวลาอันควร
๗. ให้ของที่สมควร
๘. เลือกให้ผู้เหมาะสม
๑๐. ขณะให้จิตผ่องใส
๑๑. ให้แล้วใจยินดี
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๒๒,๑๒๗)

เขียน 23 Jul 2009 @ 17:53 ()


ความเห็น (0)