อนุทิน 4206 - มะปรางเปรี้ยว

วันจันทร์นี้ น้องๆ ฝึกงานก็จะฝึกงานเสร็จแล้ว แต่ว่าบางคนยังไม่เสร็จ เพราะว่าต้องมาชดกับวันที่ลาไปทำธุระ เพราะภาควิชาบังคับให้ฝึกงานอย่างน้อย 20  320 ชั่วโมง

วันนี้แจกงานให้น้องทำ aar ตัวเอง และ UsableLabs พร้อมด้วยพี่ปรางและพี่กล้า สนุกละงานนี้...

เขียน 08 May 2008 @ 21:21 () แก้ไข 08 May 2008 @ 22:00, ()


ความเห็น (0)