อนุทิน 42007 - โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

วันที่22กรกฎาคม2552 มัสยิดบางกอกวิทยา มีกิจกรรมละหมาดคราสเวลา7.20น อ.อิบรอฮีม รอชีด นำละหมาด อ.นาซีด ภู่ไหมทอง

คุตบะอ์ (มีสุริยุปราคาวันที่ 22ก.ค.52เวลา.7.07-9.07น.

เขียน 22 Jul 2009 @ 12:55 ()


ความเห็น (0)