อนุทิน #42007

  ติดต่อ

วันที่22กรกฎาคม2552 มัสยิดบางกอกวิทยา มีกิจกรรมละหมาดคราสเวลา7.20น อ.อิบรอฮีม รอชีด นำละหมาด อ.นาซีด ภู่ไหมทอง

คุตบะอ์ (มีสุริยุปราคาวันที่ 22ก.ค.52เวลา.7.07-9.07น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)