อนุทิน 41972 - Panuch

Panuch

วันนี้จัดเวลาในการสรุปผลโครงการและมอบหมายงานในภาระรับผิดชอบของตนเองให้กับทีมงานเพราะจะเข้าร่วมประชุม หัวหน้างานสายสนับสนุน รุ่น 3  ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ณ พิพิธภัณฑ์ มมส

เขียน 22 Jul 2009 @ 00:27 ()


ความเห็น (0)