อนุทิน #41964

วันนี้ประชุมทั้งวัน และได้เอกสาร บทความเรื่องของ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา ใช้เวลาอ่านสัก 2  ชั่วโมงก่อนนอน 

เขียน:

ความเห็น (0)