อนุทิน 41924 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"คนที่ขยัน จะไม่มีวันตกงาน และไม่อับจน

ยิ่งคนที่มีศีลธรรม ประจำใจด้วยแล้ว

คนนั้นก็จะยิ่งมีคุณค่า ต่อครอบครัว และสังคม"

  เขียน:  

ความเห็น (0)