อนุทิน 41924 - บุณยกร

บุณยกร

"คนที่ขยัน จะไม่มีวันตกงาน และไม่อับจน

ยิ่งคนที่มีศีลธรรม ประจำใจด้วยแล้ว

คนนั้นก็จะยิ่งมีคุณค่า ต่อครอบครัว และสังคม"

เขียน 21 Jul 2009 @ 04:41 ()


ความเห็น (0)