อนุทิน 41793 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ ส่วนการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ ส่วนการศึกษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การทำงานร่วมกับส่วนรวมถือได้ว่าเป็นการสร้างความสามัคคีซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก  ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับเด็กให้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะแสดงความสามารถและทำให้ผู้อื่นยอมรับตนเองในทางที่ดี  ดังคำกล่าวที่ว่า  "ลูกปูย่อมเดินตามแม่ปู" ดังนั้นเด็กเองเปรียบเหมือนลูกปู ผู้ใหญ่พ่อแม่ครูก็เปรียเหมือนแม่ปู เด็กคอยดูเราว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเด็ก ๆ ก็จะพยามที่จะทำตาม  การสร้างเด็กก็เหมือนกับการสร้างเงาของตนเอง 

เขียน 18 Jul 2009 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)