ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ ส่วนการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ ส่วนการศึกษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernamekamtalaso
สมาชิกเลขที่76942
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ตั้งอยู่ที่ บ้านบึงขามทะเลสอ  หมู่ที่  9  ตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30280  โทร 044-750106  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ  ตำบลขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  จัดตั้งในปี  2546  โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านขามทะเลสอเป็นที่ตั้งมีการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย  อนุบาล  3 ขวบ  1 ชั้นเรียน  มีผู้ดูแลเด็ก  1   คน  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาช่วยราชการ  1  คน  เป็นห้องเรียน ขนาดของห้องเรียนจำนวน  1  ห้องเรียน มีพื้นที่ภายในห้องเรียน 54  ตารางเมตร  มีสนามเด็กเล็กอยู่ด้านหลังห้องเรียน  และห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 2 ห้อง

เขตพื้นที่รับบริการเด็กเข้าเรียน   หมู่ที่ 1 บ้านขามทะเลสอ หมู่  6  บ้านโคกสะออน  หมู่ 8  บ้านน้อยพัฒนา   หมู่ 9  บ้านบึงขามทะเลสอ  เป็นชุมชนที่มีประชาชนเป็นเกษตรกร  รับจ้าง ค้าขายและส่วนใหญ่รายได้น้อย

 

1.1.1           ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

 

อนุบาล 3  ขวบ

9

6

15

 

รวม

9

6

15

 

1.1.1           ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง

จำนวน

วุฒิการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(ช่วยราชการ)

 

1

1

ปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัย

ผู้ดูแลเด็ก

-

1

1

กำลังศึกษาปริญญาตรี