อนุทิน 41777 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
  • เพียงปัจจัยสี่อย่างทางชีวิต
    หากรู้คิดรู้อยู่รู้คุณค่า
    ไม่เป็นทาสสังคมจมมารยา
    ใช้ปัญญาพอเพียงเลี้ยงกายตน

     ทุกวันนี้เพียงวัตถุที่ถมทับ
     ความดีกลับลดค่าน่าฉงน
     เพียงบ้านใหญ่รถหรูหรือค่าคน
     ไยดิ้นรนหาส่วนเกินเมินพอเพียง

เขียน 17 Jul 2009 @ 22:28 ()


ความเห็น (0)