อนุทิน 41771 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

โครงการ All in

All in แปล ว่า ทุ่มหมดหน้าตัก ทุ่มเทสุดชีวิต ทำทุกๆ อย่างเพื่อช่วยผู้ป่วย high risk ต่อไปนี้

IHD HF AF Scleroderma Cirrhosis cancer severe SLE TEN

SJS  severe RA Aids with complication, VHD

สิ่งที่ทำได้แก่  การเยี่ยมบ้าน วัดความดันโลหิต  เจาะเลือดเบาหวาน 

ผลิตสื่อสุขศึกษา จัดฝึกอบรมผู้ป่วย ประชุมจิตอาสาในหมู่บ้าน

โทรศัพท์หาผู้ป่วย  นัด counseling  คุยกับแพทย์  ประสานงานหมออนามัย

และอีกมากมาย เพื่อ... ต้องรอด... ต้องดีขึ้น

เขียน 17 Jul 2009 @ 20:48 () แก้ไข 29 Jul 2009 @ 23:38, ()


ความเห็น (0)