อนุทิน #41562

@41535   @41537

ทางทีมงานได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าการนับจำนวนตัวอักษรนั้น โปรแกรมได้นับ tag html ด้วย จึงทำให้ไม่สามารถบันทึกได้ ทีมงานกำลังทำการแก้ไขครับ

เขียน:

ความเห็น (0)