อนุทิน 41529 - มะปรางเปรี้ยว

Back up file

  • ลืมไปว่าตั้งแต่เดือนม.ค. ยังไม่ได้ back up ไฟล์งานในเครื่องเก็บไว้เลย
  • กำลังดำเนินการ ใช้เวลานานใช้ได้เลย
เขียน 14 Jul 2009 @ 13:58 ()


ความเห็น (0)