อนุทิน 41465 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมแผนงาน

  • จัดสรรแบ่งงานให้น้องๆ จัดการเรื่องแผนงานต่างๆ
  • อาร์มจัดการแผนสัญจร และจัดอบรม
  • กุ้งจัดการแผนออกบูธ
  • มะปรางจัดการแผนภาพรวม
เขียน 13 Jul 2009 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)