อนุทิน #41465

ประชุมแผนงาน

  • จัดสรรแบ่งงานให้น้องๆ จัดการเรื่องแผนงานต่างๆ
  • อาร์มจัดการแผนสัญจร และจัดอบรม
  • กุ้งจัดการแผนออกบูธ
  • มะปรางจัดการแผนภาพรวม
เขียน:

ความเห็น (0)