อนุทิน 41325 - p'yorm

p'yorm

       

  วันนี้ร่วมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้  ๆ คือ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ห้องเรียน รวม  196 คนคุณครูอีก  10 ท่านร่วมดูแล    ขอบคุณโรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว บริหารธุรกิจที่ให้ความอนุเคราะห์รถเมล์รับส่งนักเรียน เป็นพาหนะรับส่งหนูน้อยถึงแหล่งเรียนรู้และกลับโดยปลอดภัย  การเรียนรู้ครั้งนี้ เด็ก ๆ ตื่นเต้น มีความสุข สนุกสนาน แม้จะเป็นวัด แต่หลาย ๆ สิ่งที่สอนให้คิด และทำในสิ่งดี ๆ เพราะการทำไม่ดีทุกอย่าง จะทำให้เกิดผลของกรรมได้  
     ทำดี  คิดดี  สิ่งดี ๆ เกิดในชีวิต  เพียงคิดไม่ดีทุกสิ่งที่จะเกิดตามมาล้วนไม่มีสิ่งใดที่จะดีได้เลย 

เขียน 10 Jul 2009 @ 23:17 () แก้ไข 10 Jul 2009 @ 23:32, ()


ความเห็น (0)