อนุทิน 41126 - เตวิชโช

  ติดต่อ

วันอาสาฬหบูชา

วันอัญญาโกญทัญญะ

วันพระสงฆ์ปลงปล่อยปละ

วันไตรรัตนะครบจำนวน


แค่ทำบุญแบบที่ต้องใช้เงิน

ก็ยังมิใช่ความเจริญแท้จริง

 

วันนี้วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๘

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)