อนุทิน 41006 - มะปรางเปรี้ยว

AAR การทำงาน (ข้อคิดที่ได้จากการเขียนรายงาน)

  • การทำรายงานในครั้งนี้ ที่นำ OM มาใช้ในการประเมิน
  • ทำให้ได้เห็นเลยว่า เราต้องปรับปรุงกระบวนการและการวางแผนงานใหม่แบบยกเครื่อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์สิ่งที่ฝันอยากให้เป็น
  • และยังรวมไปถึงเครื่องมือในการทำให้เห็นข้อมูลว่า ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ผลการดำเนินงานภาพรวมเป็นอย่างไร ที่อาจจะตัวนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน จะทำอะไรก็สามารถวางแผนและกำหนดทิศทางได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตอนนี้การทำงาน เหมือนเป็นทีมที่กำลังอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ยังต้องมองหาวิธีที่ดีและเหมาะสมกับลักษณะงานและวัฒนธรรมขององค์กร จะเปลี่ยนให้ทันสมัยเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็อาจจะไม่ตอบธรรมชาติของงาน และจะรักษาความเป็นตนตัวของงานที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากงานอื่นๆ

เขียน 05 Jul 2009 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)