อนุทิน 40938 - บุณยกร

บุณยกร

วันเสาร์ก่อนเข้าพรรษา

ตั้งใจกายวาจาเจิดจรัส

ควบคุมตนเองเคร่งครัด

มีเขตกิเลสขัดผ่อนคลาย


พร้อมอดงดเหล้าบุหรี่

สันดานไม่ดีก็เลิกด้วย

เขียน 04 Jul 2009 @ 09:35 ()


ความเห็น (0)