อนุทิน 40855 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้ามืดไปประชุมสภากาแฟที่ปากชม
  • เป็นไปตามแผน สาธารณสุขอำเภอรายงานผลประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและขอให้สนับสนุน
  • แจ้งที่ประชุมเรื่องผลงานเด่นโรงเรียนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
  • วัฒนธรรมอำเภอจะจัดกิจกรรมสายใยรักพอดี เชิญไปร่วม ยินดี
  • บ่ายตามมาหารือ ให้แนวทางกับพิกุล จัดชุดใหญ่ไปร่วม 20 ก.ค. ที่อำเภอ จะเชิญผู้ว่าเป็นประธาน
  • จองตั๋วเครื่องบินได้แล้ว วางแผนการเดินทาง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • สั่งงานให้รองผอ.และวิชาการเตรียมเอกสารนัดประชุมครูวันจันทร์13 ก.ค.52
  • พานักเรียนถวายเทียนวัดบ้านกลาง โทรฯนัดหมายมนต์ชัยในการไปประชุมประเมินผล รอยัลปรินเซส
  • ส่งเตี้ยเข้าอบรม กทม.(รถทัวร์)
เขียน 03 Jul 2009 @ 13:09 () แก้ไข 04 Jul 2009 @ 09:28, ()


ความเห็น (0)