อนุทิน 40806 - ทองหยอด

     สำนักหอสมุดนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดหนองไซ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เช้านี้ มีบุคลากรไปร่วมมากมาย แต่ผมไม่ได้ไปด้วย เนื่องจากเพื่อน ๆ ไปกันหมดสำนักงาน เลยต้องเสียสละเฝ้าสำนักงาน

     บ่าย ๆ เตรียมเอกสารการสัมมนาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เรื่อง Web 2.0 กับงานห้องสมุด มีวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณบุญเลิศ อรุณพิบูล์  คุณเลอชาติ ธีรธรรมเสถียร และคุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

เขียน 02 Jul 2009 @ 16:30 () แก้ไข 02 Jul 2009 @ 16:33, ()


ความเห็น (0)