อนุทิน 40806 - ทองหยอด

  ติดต่อ

     สำนักหอสมุดนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดหนองไซ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เช้านี้ มีบุคลากรไปร่วมมากมาย แต่ผมไม่ได้ไปด้วย เนื่องจากเพื่อน ๆ ไปกันหมดสำนักงาน เลยต้องเสียสละเฝ้าสำนักงาน

     บ่าย ๆ เตรียมเอกสารการสัมมนาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เรื่อง Web 2.0 กับงานห้องสมุด มีวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณบุญเลิศ อรุณพิบูล์  คุณเลอชาติ ธีรธรรมเสถียร และคุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)