อนุทิน 40789 - Sasinand

Sasinand

@40787  Dear K.Moa ka...Are u in Tokyo ? The weather in Japan is fine and warm now and I think u have a good time there.

"Natural" products often come with the meaning of  "healthful,"  but "natural" only means that... the product has undergone minimal processing and does  not contain any additives, such as preservatives or artificial coloring.
  Natural products
have no certification or inspection system.

คำว่า "Natural" มักจะถูกโยงกับ ความมีสุขภาพดี หรือกินแล้วจะมีสุขภาพดี แต่จริงๆแล้ว คำว่า "natural" มีขอบเขตของความหมายอยู่ที่ เป็นอาหารที่มีกระบวนการปรุงแต่งน้อยที่สุด หรือเท่าที่จำเป็น เช่น การใช้ความร้อน การแช่แข็ง การบีบ การคั้น แต่จะไม่ใช้กระบวนการที่ซับซ้อน หรือใช้เคมีอาหารมาช่วย
อาหารธรรมชาติ จะไม่ได้ผ่านการรับรองหรือผ่านระบบตรวจสอบ และคำว่า "natural" ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผูกโยงไปกับวิธีการปลูกหรือการใช้หรือไม่ใช้วิธีการถนอมอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยค่ะ

เขียน 02 Jul 2009 @ 10:19 () แก้ไข 02 Jul 2009 @ 10:39, ()


ความเห็น (0)