อนุทิน #40759

ประชุมเป็นนิตย์

กระทำกิจร่วมกัน

เลี้ยงใจมุ่งให้ปัน

ครบครันครอบครัว

ฟังสุนทรียสนทนา

แผ่เมตตารอบตัว

เบิกบานดุจดอกบัว

ละชั่ว ทำดี มีกะใจ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)