อนุทิน 40759 - บุณยกร

บุณยกร

ประชุมเป็นนิตย์

กระทำกิจร่วมกัน

เลี้ยงใจมุ่งให้ปัน

ครบครันครอบครัว

ฟังสุนทรียสนทนา

แผ่เมตตารอบตัว

เบิกบานดุจดอกบัว

ละชั่ว ทำดี มีกะใจ

เขียน 01 Jul 2009 @ 18:25 () แก้ไข 03 Jul 2009 @ 21:23, ()


ความเห็น (0)