อนุทิน 40727 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

"pro" แบบสื่อมวลชนไทยคือ "The Onion" คิดแล้วเศร้า ไม่รู้ว่านานแค่ไหนสื่อในประเทศไทยจะได้ "pro" แบบสากลเสียที หรือว่าเรื่องนี้ฝังรากลึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสื่อมวลชนไทยไปแล้ว

ได้ข่าวว่าการเรียนการสอนสื่อสารมวลชนแถวประเทศไทยก็สอนนักศึกษาให้ "pro" แบบไทยๆ เหมือนกัน

เขียน 01 Jul 2009 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)