อนุทิน 40707 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กองนโยบายและแผนงานสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ก็ให้ความสำคัญต่อเกษตรอินทรีย์ในแง่ที่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ "Green" ของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเกษตรอินทรีย์ได้ ผ่านโครงการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหลายโครงการ อาทิ สวนลอยฟ้า ที่มีการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยหมักจากขยะ ซึ่งเติบโตดีมากจนสามารถส่งขายให้เลมอนฟาร์มได้  ใช้ปุ๋ยหมักจากขยะ

จินตนาการไปไกล ว่า ไม่ทราบจะมีสิ่งปนเปื้อนมาจากขยะหรือไม่ เพราะแมลงวัน น่าจะไปไข่ใส่ไว้เยอะนะ....ตัดปัญหา...ปลูกเองดีกว่า...

เขียน 01 Jul 2009 @ 10:32 () แก้ไข 01 Jul 2009 @ 10:34, ()


ความเห็น (0)