อนุทิน 40670 - เตวิชโช

  ติดต่อ

หยุดยาว ๔-๘ ก.ค.๕๒
ส่วนใหญ่ยิ้มย่องวันหยุด
ประเทศไทยใกล้โทรมทรุด
เพราะมนุษย์สันหลังยาว

โลหิตไหล    หัวใจเต้น
หนักใช่เล่น  ไม่เว้นหยุด

  เขียน:  

ความเห็น (0)