อนุทิน #40670

หยุดยาว ๔-๘ ก.ค.๕๒
ส่วนใหญ่ยิ้มย่องวันหยุด
ประเทศไทยใกล้โทรมทรุด
เพราะมนุษย์สันหลังยาว

โลหิตไหล    หัวใจเต้น
หนักใช่เล่น  ไม่เว้นหยุด

เขียน:

ความเห็น (0)