อนุทิน #40427

อาหารปลอดสารพิษรวมถึงผักผลไม้ มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ที่ได้มาจากการย่อยสลายของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ฟังดูแล้วดี แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกๆลงไป ปุ๋ยธรรมชาติทั้งหลาย ก็เป็นพาหะของเชื้อ ที่ก่อให้เกิดโรคหลายๆชนิดในคน


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)