อนุทิน 40405 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมทีม UsableLabs

  • หลังจากกินข้าวก็ถึงเวลาประชุมทีม
  • วันนี้ได้รายงานความคืบหน้าทุกคน
  • พร้อมกับมีประเด็นที่ต้องจัดการเพิ่มเติม
เขียน 25 Jun 2009 @ 15:20 ()


ความเห็น (0)