อนุทิน 40301 - มะปรางเปรี้ยว

Online Community

  • จัดการช่วยกันกับอาร์ม แจ้งน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ให้ย้ายไปใช้งาน Learners.in.th 

รางวัลสุดคะนึง

  • อ่านบันทึก AAR ของคณะกรรมการสุดคะนึงอีกครั้ง และรวมรวบประเด็นเพื่อนำมาปรับปรุงอีกครั้ง
  • จัดการวางกำหนดการณ์วันที่ที่แน่นอนของกิจกรรมรางวัลสุดคะนึง เพื่อแจ้งให้กรรมการทราบ
  • ร่างอีเมล์และส่งอีเมล์แจ้งคณะกรรมชุดที่ 2 เกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินงาน
เขียน 23 Jun 2009 @ 17:41 ()


ความเห็น (0)