อนุทิน #40292

วันนี้พอมีเวลา จัดเตรียมข้อมูลในการพุธสุนทรียเสวนา เรื่อง เล่าประสบการณ์การทำกิจกรรม 5ส ในสำนักงานสำนักหอสมุด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 แต่กิจกรรมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ มี 2 รายการ คือ

1. กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. กิจกรรมพุธสุนทรียเสวนา

มีเวลาก็เตรียมข้อมูลไว้ก่อนครับ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)