อนุทิน 40200 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้ไปนิเทศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน อำเภอภูหลวง เขต 2 ศน.ยงยุทธขอมา
  • มาเช็คเกรดที่ สพท.ลย.2 รอไปนิเทศ เกรดออกครบแล้ว ได้ A รวด 4 ชิ้นงาน2การร่วมchat สรุปรวมได้ A
  • โทรฯถามยุทธสิทธิ์ แสงจันทร์ จิตราภรณ์ แนะนำ ขอบคุณแมรี
เขียน 22 Jun 2009 @ 06:33 () แก้ไข 22 Jun 2009 @ 15:57, ()


ความเห็น (0)