อนุทิน 40179 - บุณยกร

บุณยกร

บ้านคือวิมานสถานสวรรค์

ได้มีเวลาเหลียวแลเผื่อแผ่แบ่งปัน

ยามมืดค่ำอยู่พร้อมหน้าทุกผู้ทุกคน

สวรรค์ในบ้าน

วิมานในเรือน

อย่าหลงแืชเชือน

คนที่เรือนเฝ้ารอ

 

 

เขียน 21 Jun 2009 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)