อนุทิน 40073 - Ka-Poom

Ka-Poom

Note l เรียนรู้

เคยเอ๊ะ! กับตนเองว่า เหมือน GotoKnow จะมีเรื่องเฉพาะกลุ่มที่หมุนวนอยู่เรื่อย แต่ขณะเดียวกันคิด ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่มาก แต่...ค่อนข้างเงียบ (ปราศจากการแลกเปลี่ยนและบันทึกไม่ได้ถูกวนหรือถูกอ่านมากนัก) เราเลยลองใช้เวลาที่พอมีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พบว่า มีบันทึกที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่มาจากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือการกระทำ และถ่ายทอดออกมาให้เห็น...mental model ของผู้เขียนถอดบทเรียนตามการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตนเองออกมา...

เขียน 19 Jun 2009 @ 23:12 () แก้ไข 19 Jun 2009 @ 23:15, ()


ความเห็น (0)