อนุทิน 40042 - มะปรางเปรี้ยว

ข่าวประกาศ | อนุทิน

ระบบอนุทินจะมีการปรับปรุงให้จำกัดจำนวนตัวอักษรในการเขียนประมาณ 1000 ตัวอักษรค่ะ ซึ่งจะกระทบต่อผู้ใช้งานที่อาจจะต้องปรับการเขียนให้กระชับมากขึ้น (ในบางกรณี)

การปรับให้ระบบจำกัดจำนวนในครั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันปัญหาความสับสนของผู้ใช้งานใหม่ที่มีการเขียนข้อความยาวๆ เหมือนบันทึก และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุทินมากยิ่งขึ้นค่ะ

ทั้งนี้หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนข้อความที่มีการจำกัดตัวอักษรตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ทางทีมงานจะพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนตัวอักษรใหม่อีกครั้งค่ะ

และทางทีมงานจะแจ้งวันที่จะดำเนินการปรับให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ

เขียน 19 Jun 2009 @ 14:38 ()


ความเห็น (0)