อนุทิน 40040 - มะปรางเปรี้ยว

PSU Web

  • มีปัญหาเรื่องการ input ข้อมูล จึงทำให้กระทบต่อการแสดงผล
  • ได้แจ้งรายละเอียดและข้อเสนอแนะจากกล้า ในการแก้ไขไปให้ทางทีมงานกองประชาสัมพันธ์ทราบแล้ว
เขียน 19 Jun 2009 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)