อนุทิน 39989 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมทีม | UsableLabs (เรื่องที่ต้องปรับและงานที่มีเพิ่มเติม)

PSU Web

  • ที่ทางผู้ดูแลแจ้งมาว่าให้นำ VDO แสดงในหน้าแรกของเว็บภาษาอังกฤษ ต้อง update ว่าไม่สามารถทำได้
  • การตรวจสอบและแก้ไขลิงก์ ให้ชิว เข้ามาช่วย
  • ต้องจับกลุ่มคุย เพื่อวางแผนงานอีกครั้ง
เขียน 18 Jun 2009 @ 13:59 ()


ความเห็น (0)