อนุทิน #39782

  • เข้าโรงเรียนเช้า ยินดีต้อนรับสายใจที่หนาเสาธง พบปะนักเรียนย้ำเรื่องป้องกันไข้หวัดสายพันธ์ใหม่
  • ช่างเทคนิคITEdusoft โทรฯหา เดินทางมาลงโปรแกรมซึ่ง นสพ.เดลินิวส์ลงข่าวนี้เมื่อ 13 พ.ค.2552

  • พบปะผู้ปกครองที่มาประชุมเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
  • ปรับปรุงงานส่งตอนบ่าย
  • เข้าเมืองมาตามหนังสือกับ ศน.อุทัยวรรณ
  • ตามบุ๋มมาเนเอกสารที่ฑนาคารไทยพานิช เปลี่ยนลายเซ็นสมุดฝากเงินโครงการสมเด็จพระเทพฯ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)