อนุทิน 39773 - มะปรางเปรี้ยว

Online Community

  • ให้อาร์มเพิ่มรายการบันทึกที่เขียนเกี่ยวกับการนำผลลัพธ์ไปใช้จากงาน GotoKnow Forum ในบันทึก “หยิบผลลัพธ์มาแลกเปลี่ยนจากงาน "GotoKnow Forum ครั้งที่1"
  • คุยกับอาร์มเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ
  • ให้อาร์มจัดการลงรายละเอียดของงาน (บอกแนวทางเล็กน้อย ที่เหลือให้น้องไปคิดเองต่อ แล้วมาคุยกัน)
  • ให้อาร์มช่วยสรุปเรื่องที่พูดคุยกันวันนี้ส่งอีเมล์

PSU Web

  • วันนี้อาร์มยังไม่ได้ทำต่อ เพราะต้องทำงานอื่นๆ ให้คืบหน้า
เขียน 15 Jun 2009 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)