อนุทิน 39704 - lesson

lesson
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          สบาย  สบาย สไตร์โยคะ แต่มีประโยชน์มากหลาย  โยคะ แปลว่ารวม คือเป็นวิธีฝึก กาย จิต ให้เป็นหนึ่งเดียวหรือหมายถึงวิธีพัฒนาจิตให้ทำหน้าที่สัมพันธ์กัน จนเกิดศักยภาพสูงสุด ก่อให้เกิดมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

  โยคะ มีองค์แปด คือ 1. ยมะ  2. นิยมะ  3. อาสนะ  4. ปราณายามะ  5. ปรัตยาหาระ  6. ธารณ  7. ธยานะ  8. สมาธิ

อาสนะโยคะ นั้น ผิดกับการเล่นออกกำลังกายตามธรรมดาหรือแบบตะวันตกมาก และผลที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติกผิดกันด้วยเพราะว่าการออกกำลังกายตามธรรมดานั้นประสงค์ให้เกิดความแข็งแกร่งแก่ร่างกายโดยไม่เอาใจใส่ในเรื่องของจิตใจมากนัก  แต่โยคะ ได้ประโยช์ทำให้เกิดความคงทนทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสำคัญ  คงทน 3 ประการคือ ทนต่อความหิวโหย  ทนต่อความเจ็บปวด และทนต่อความตาย ซึ่งหมายถึง ความมีอายุยืน และความไม่รู้จักแก่   อาสนะของโยคะไม่ว้าท่าใดล้วนแล้วแต่มุ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัติเกิดสมาธิ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทั้งนั้น ผลพลอยนได้ที่ตามมาคือ ทำให้รูปร่างสวยงาม  สมส่วน  ใบหน้าอ่อนกว่าวัย หายจากการเจ็บป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ  กระดูก  และข้อ  รวมทั้งช่วยลด ความอ้วนได้ไปในตัว   อย่าลืมนะคะ  สร้างเสริมสุขภาพตนเองเสียตั้งแต่วันนี้  ก่อนสายเกินแก้....

เขียน 14 Jun 2009 @ 14:56 ()


ความเห็น (0)