อนุทิน 39634 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สันตุฏฐิง ... เอตัมมัง คะละมุตตัมมัง

ซึ่งมีความหมายว่าความสันโดษเป็นมงคลสูงสุด เพราะเมื่อมีหลักคิดอยู่กับความพอเพียงแล้ว ชีวิตก็จะเป็นชีวิต คนก็จะเป็นคน มนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ ประเทศก็จะเป็นประเทศ ความสงบสุขร่มเย็นก็จะบังเกิดขึ้น

เขียน 12 Jun 2009 @ 21:45 () แก้ไข 16 Jun 2009 @ 22:47, ()


ความเห็น (0)