อนุทิน 39634 - เตวิชโช

  ติดต่อ

สันตุฏฐิง ... เอตัมมัง คะละมุตตัมมัง

ซึ่งมีความหมายว่าความสันโดษเป็นมงคลสูงสุด เพราะเมื่อมีหลักคิดอยู่กับความพอเพียงแล้ว ชีวิตก็จะเป็นชีวิต คนก็จะเป็นคน มนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ ประเทศก็จะเป็นประเทศ ความสงบสุขร่มเย็นก็จะบังเกิดขึ้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)