อนุทิน #39634

สันตุฏฐิง ... เอตัมมัง คะละมุตตัมมัง

ซึ่งมีความหมายว่าความสันโดษเป็นมงคลสูงสุด เพราะเมื่อมีหลักคิดอยู่กับความพอเพียงแล้ว ชีวิตก็จะเป็นชีวิต คนก็จะเป็นคน มนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ ประเทศก็จะเป็นประเทศ ความสงบสุขร่มเย็นก็จะบังเกิดขึ้น

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)