อนุทิน 39606 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow Forum ครั้งที่ 1

  • จากข้อเสนอแนะจาก อ.หมอเต็มศักดิ์
  • จึงได้เปิดบันทึกนี้ “หยิบผลลัพธ์มาแลกเปลี่ยนจากงาน "GotoKnow Forum ครั้งที่1" มาเพื่อแลกเปลี่ยน
  • จากกิจกรรมในวันนั้น ถึงวันนี้ สมาชิกได้หยิบไปใช้ประโยชน์อะไรกันบ้าง
  • อยากให้แลกเปลี่ยนกันค่ะ เพื่อบทเรียนต่อไปในการจัดงานครั้งหน้า
เขียน 12 Jun 2009 @ 14:25 ()


ความเห็น (0)